Gitte Ørsnes

Lyngbyvej 1, 1. th, København Ø
Telefon: 39 20 40 22
Menu

Gitte Blichfeldt Ørsnes – Speciallæge, ph.d.

Dimmision Københavns Universitet (uddannet læge): 1990.

Ph.d.: 1999.

Speciallæge i neurologi: 2004.

Speciallægepraksis: fra 2005.

Akkrediteringer

Speciallæge Gitte Blichfeldt Ørsnes har opnået følgende status:

Akkreditering 22.9.2020

Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Klinikken er en neurologisk speciallægepraksis med en ejer og fire ansatte medicinstuderende i sekretærfunktion.

Der foreligger velskrevne dokumenter, og der er arbejdet konstruktivt med akkrediteringsprocessen.

Surveyteamet har indtryk af en erfaren speciallæge med fokus på høj faglighed, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Akkreditering 13.11.2017

Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Speciallæge i neurologi med medicinstuderende ansat i sekretærfunktion.

Klinikken er beliggende i velegnede og indbydende lokaler i lejlighed i København.

Klinikken har arbejdet konstruktivt med akkrediteringsprocessen, og udviser stort fokus på kvalitet og patientsikkerhed.

SST 23-10-2014

GDPR

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres via: DSPD.DK.

© Copyright 2022, Neurologerne I/S.
All Rights Reserved. A website by Zeekoo.dk. Admin